KONFERENČNÍ SLUŽBY V ČR

Konferenční služby v ČR

Nabízíme kompletní organizační zajištění vašeho kongresu, konference, semináře či školení včetně vedení registrační agendy v atraktivních lokalitách s kvalitním technickým zázemím nejen v Praze, ale i po celé České republice včetně teambuildingových a outdoorových aktivit.

ORGANIZACE AKCE

 • výběr vhodné lokality a konferenčních prostor – několik variant
 • zajištěné vhodné audiovizuální techniky – ozvučení, kompletní technické vybavení
 • tlumočnické služby
 • zajištění stravování v průběhu akce – kávové přestávky, obědy, večeře

A NAVÍC K TOMU: ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY

 • příprava a realizace výstavy – zajištění prostor, stánků, grafické návrhy prezentací
 • registrace vystavovatelů
 • výroba, tisk a distribuce brožur a letáků, apod.
 • podrobný rozpočet nákladů

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

 • registrace na webových stránkách připravených pro kongres
 • zajištění průběžné aktualizace databáze účastníků
 • zasílání potvrzení registrace a doručení materiálů účastníkům
 • organizační zajištění registrace v místě konání a výdej materiálů účastníků
 • vytvoření databáze odborných článků (abstract) a příprava pro tisk, korespondence s autory

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, DOPRAVA

 • smluvní zajištění ubytování v hotelích různých cenových a kvalitativních kategorií
 • zasílání potvrzení rezervací pokojů pro delegáty a jejich doprovod
 • zajištění kompletního stravování – kávové přestávky, pracovní obědy, rauty
 • zajištění transferů (autobusy, minibusy, taxi, limuzíny, apod.)
 • zajištění dopravy vybavení potřebného k akci

PRODUKCE

 • vytvoření kongresového loga, textů, webových stránek a jejich prezentace na internetu
 • grafické zpracování a tisk propagačních materiálů, výroba CD-ROMu
 • návrh uspořádání pódia, dekorace sálu, předsálí (včetně doprovodné výstavy)
 • kompletace odborných článků – výroba CD-ROMU, případně tisk
 • zajištění filmového záznamu akce
 • tisk kongresového programu

PR SLUŽBY & MARKETING

 • příprava PR textů, inzerátů, tiskových zpráv a dalších tiskových informací
 • provoz tiskového střediska, zajištění tiskových konferencí
 • zahajovací ceremoniál - uvítací recepce se slavnostní večeří (koktejl, raut, banket, apod.) a atraktivním večerním programem

FINANČNÍ SLUŽBY

 • vypracování předběžného rozpočtu a jeho zajištění
 • průběžné sledování veškerých příjmů a výdajů
 • kompletní vyúčtování všech realizovaných služeb po akci

DOPROVODNÝ SERVIS

 • pojištění - akce i osob
 • zajištění programu odborného i ve volném čase pro skupiny i pro jednotlivce
 • možnost prodloužení hotelového pobytu (před a po akci)
 • zajištění letenek
 • rezervace míst ve vybraných restauracích pro skupiny i jednotlivce
 • vstupenky do divadel, na koncerty a jiné kulturní pořady

… a jakýkoliv další doprovodný program dle konkrétních požadavků …!