KONFERENČNÍ SLUŽBY V ČR

Konferenční služby v ČR

Nabízíme kompletní organizační zajištění vašeho kongresu, konference, semináře či školení včetně vedení registrační agendy v atraktivních lokalitách s kvalitním technickým zázemím nejen v Praze, ale i po celé České republice včetně teambuildingových a outdoorových aktivit.

ORGANIZACE AKCE

  • výběr vhodné lokality a konferenčních prostor – několik variant
  • zajištěné vhodné audiovizuální techniky – ozvučení, kompletní technické vybavení
  • tlumočnické služby
  • zajištění stravování v průběhu akce – kávové přestávky, obědy, večeře

A NAVÍC K TOMU: ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY

  • příprava a realizace výstavy – zajištění prostor, stánků, grafické návrhy prezentací
  • registrace vystavovatelů
  • výroba, tisk a distribuce brožur a letáků, apod.
  • podrobný rozpočet nákladů

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

  • registrace na webových stránkách připravených pro kongres
  • zajištění průběžné aktualizace databáze účastníků
  • zasílání potvrzení registrace a doručení materiálů účastníkům
  • organizační zajištění registrace v místě konání a výdej materiálů účastníků
  • vytvoření databáze odborných článků (abstract) a příprava pro tisk, korespondence s autory

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, DOPRAVA

  • smluvní zajištění ubytování v hotelích různých cenových a kvalitativních kategorií
  • zasílání potvrzení rezervací pokojů pro delegáty a jejich doprovod
  • zajištění kompletního stravování – kávové přestávky, pracovní obědy, rauty
  • zajištění transferů (autobusy, minibusy, taxi, limuzíny, apod.)
  • zajištění dopravy vybavení potřebného k akci

PRODUKCE

  • vytvoření kongresového loga, textů, webových stránek a jejich prezentace na internetu
  • grafické zpracování a tisk propagačních materiálů, výroba CD-ROMu
  • návrh uspořádání pódia, dekorace sálu, předsálí (včetně doprovodné výstavy)
  • kompletace odborných článků – výroba CD-ROMU, případně tisk
  • zajištění filmového záznamu akce
  • tisk kongresového programu

PR SLUŽBY & MARKETING

  • příprava PR textů, inzerátů, tiskových zpráv a dalších tiskových informací
  • provoz tiskového střediska, zajištění tiskových konferencí
  • zahajovací ceremoniál - uvítací recepce se slavnostní večeří (koktejl, raut, banket, apod.) a atraktivním večerním programem

FINANČNÍ SLUŽBY

  • vypracování předběžného rozpočtu a jeho zajištění
  • průběžné sledování veškerých příjmů a výdajů
  • kompletní vyúčtování všech realizovaných služeb po akci

DOPROVODNÝ SERVIS

  • pojištění - akce i osob
  • zajištění programu odborného i ve volném čase pro skupiny i pro jednotlivce
  • možnost prodloužení hotelového pobytu (před a po akci)
  • zajištění letenek
  • rezervace míst ve vybraných restauracích pro skupiny i jednotlivce
  • vstupenky do divadel, na koncerty a jiné kulturní pořady

… a jakýkoliv další doprovodný program dle konkrétních požadavků …!